Map of China

Creative Star Soft

Maps & Navigation

eu.mapof.china

Ðây là m?t ?ng d?ng bi?n thi?t b? Android c?a b?n thành m?t ngu?i d?n du?ng GPS v?i b?n d? offline. B?n có th? tìm d? dàng d?a di?m t?i Trung Qu?c và b?n có th? thêm chúng vào tuy?n du?ng c?a b?n. Khám phá các d?a di?m thú v? g?n b?n: ch? ?, Bãi d? xe, nhà hàng, quán Bar, câu l?c b?, r?p chi?u phim, nhà hát, t? d?ng d?ch v?, Mua s?m, công viên, tru?ng h?c, b?nh vi?n, khu v?c th? thao. Nó bao g?m các b?n d? chi ti?t c?a các thành ph? l?n nh?t ? Trung Qu?c: Shanghai, Beijing, Chongqing, Shenzhen, Guangzhou, Tianjin, Wuhan, Dongguan, Foshan, Chengdu, Nanjing, Shenyang, Xi'an, Hangzhou, Harbin, Suzhou, Qingdao, Dalian, Zhengzhou, Shantou, Jinan, Changchun, Kunming, H?ng Kông, Changsha, Taiyuan, Xiamen, Hefei, Ürümqi, Fuzhou và nh?ng ngu?i khác. ?ng d?ng này d?a trên d? án Osmand du?i gi?y phép GNU GPLv3 và s? d?ng d? li?u ch?t lu?ng cao t? OSM.Mobile Legends

Alphabetical

Genres