Insta square size - no crop

Zentertain

Photography

com.zenjoy.instasquare

Vuông, Insta NoCrop Photo Editor là ?ng d?ng m?i nh?t & m?t cách t?t hon d? dang các b?c ?nh vuông v?i m? backgroud d? Instagram v?i hàng ch?c funny emojis, nó là cách d? nh?t d? dang bài ch?t lu?ng cao kích thu?c d?y d? instashot ?nh trên Instagram không c?t xén * Chúng tôi trang Facebook: https://www.Facebook.com/InstaSquarePhoto/ https://www.Facebook.com/PIPcamera/ * Chúng tôi Instagram: https://www.Instagram.com/pip.camera/ Tính nang: + Xây d?ng trong m?t máy ?nh selfie nhanh và d?p + Không có b?c ?nh insta cây tr?ng + N?n m? + Emoji stickers + Thêm các b? l?c và van b?n + Góc dánh d?u và ch? ký watermark + Photo editor: v?i d? tuong ph?n, d? sáng, bão hòa, d?p, d? m? ?ng kính, d? s?c nét vv. + T?p trung và tang cu?ng hình ?nh c?a b?n v?i in màu + Giao di?n ngu?i dùng don gi?n + Chia s? m?ng xã h?i Ðang toàn b? ?nh lên instagram, làm cho hình ?nh vuông mà không xén và thay d?i kích c? hình ?nh d? phù h?p v?i instagram!Alphabetical

Genres