Workplace Chat by Facebook

Facebook

Business

com.facebook.workchat

Trò chuyện công việc mang đến cho điện thoại di động nhắn tin và gọi điện thoại cho nơi làm việc của Facebook. Nếu công ty của bạn sử dụng tại nơi làm việc, sử dụng ứng dụng này để truy cập vào tài khoản hiện tại của bạn. Bạn muốn nhận được các công ty của bạn về nơi làm việc? Tìm kiếm trên web cho 'Tại nơi làm việc bởi Facebook' để tìm hiểu làm thế nào. Tiếp cận những người mà bạn cần ngay lập tức. Việc trò chuyện có nhắn tin, thoại và cuộc gọi video, và sống phát sóng cho toàn bộ nhóm của bạn. Giữ liên lạc với đội bóng của bạn với cuộc hội thoại-một hoặc nhóm Xem tất cả đồng nghiệp liên hệ của bạn, sẵn sàng cho cuộc gọi hoặc tin nhắn ngay lập tức Kiểm soát thông báo của bạn vì vậy bạn không bao giờ băn khoăn khi bạn không muốn Giữ liên lạc với nhóm của bạn, bất cứ nơi nào bạn đang.Alphabetical

Genres