Chat to learn English

Chat to learn english

Education

vn.magik.englishpartner

Trò chuyện để tìm hiểu tiếng Anh (Hellolingo) - một nền tảng xã hội và trao đổi ngôn ngữ - trò chuyện với người dân bản địa rất đơn giản Tính năng: • Voice chat và loại trò chuyện bằng tiếng Anh với đối tác thực sự. • Mẫu câu sẽ giúp bạn nói trôi chảy. • Dịch các công cụ với hơn 50 ngôn ngữ. • Thêm bạn bè kết nối lâu hơn. • Lưu lịch sử của bạn để xem xét cho cuộc trò chuyện. • Cách nhanh chóng, dễ dàng và thú vị của mình để cải thiện kỹ năng tiếng Anh của bạn. Với Hello lingo - để cải thiện kỹ năng tiếng Anh của bạn, không có gì có thể thay thế nói chuyện mặt đối mặt.cafeland world kitchen
castle cats epic story quests
chichens
chuck skate universe
clash of clans
clash royale
clash royale
clash royale
clash royale
coin dozer free prizes
crab war
cut the rope
cut the rope full

Alphabetical

Genres