Yandex.Mail

Яндекс

Communication

ru.yandex.mail

Tận dụng lợi thế của tất cả các tính năng Yandex.Mail với điện thoại của bạn. Gửi tin nhắn dù bạn đang ở đâu. Nhận được đẩy các thông báo về thư mới. Với các ứng dụng Yandex.Mail, bạn có thể: -gửi và nhận tin nhắn với file đính kèm; -sử dụng thông báo đẩy, do đó bạn không còn phải kiểm tra thư của bạn bằng tay; -Tìm kiếm tin nhắn của bạn; -Nhóm thư theo chủ đề; -bộ lọc tin nhắn theo nhãn, ví dụ: "Chưa đọc" hoặc "Flagged"; -quản lý của bạn Yandex.Mail cho tên miền hộp thư.Alphabetical

Genres