Panchatantra Stories Book

PlayMint Studio

Comics

playmint_studio1901.stories.panchatantra

Đây là một ứng dụng Panchatantra câu chuyện cuốn sách có chứa 101 câu chuyện từ Panchtantra. Panchatantra câu chuyện cuốn sách là hướng dẫn tốt nhất cho en-gốc các giá trị đạo Đức ở trẻ em kể từ khi mỗi câu chuyện của nó có một bài học về đạo Đức trong kết thúc của nó. Panchtantra là một cuốn sách câu chuyện tuyệt vời mà thực vật và động vật có thể nói chuyện và trò chuyện với con người quá. Panchatantra có thể là một bộ sưu tập tiếng Phạn cổ của câu chuyện, đầu tiên bao gồm khoảng 300 CE, mặc dù một số câu chuyện thành phần của nó có thể hơn nhiều. Cácpac man
pac man
panda pop
panda pop
panda pop
pixel gun 3d pocket edition
pj masks moonlight heroes
plants vs zombie
plants vs zombies
pocket tanks
pocket tanks
power rangers
power rangers legacy wars
puzzle game

Alphabetical

Genres