Word to PDF Converter

Weeny Software

Business

com.weenysoft.word2pdf

Word PDF Converter là một ứng dụng dễ sử dụng để dễ dàng chuyển đổi Word sang PDF hoặc chuyển đổi PDF sang Word trên thiết bị Android. Trước tiên, bạn chọn một file từ DOCX, DOC hoặc RTF trên điện thoại Android của bạn, chọn Linux máy chủ hoặc máy chủ Windows để chuyển đổi tập tin của bạn (máy chủ khác nhau sử dụng công cụ chuyển đổi khác nhau), rồi bấm vào nút chuyển đổi ngay bây giờ để tải lên tập tin của bạn đến máy chủ cloud, máy chủ sẽ trở lại tập tin đầu ra để bạn có thể tải xuống khi nó hoàn tất chuyển đổi. Ngoài ra, Word PDF Converter cũng có thể chuyển đổi tài liệu PDF trở lại cho tài liệu Word. Thông báo: Word PDF Converter cho Android hoạt động trên Android 2.3 và các phiên bản sau này. Nó cần kết nối internet để chạy.wheel of fortune free play
word cookies

Alphabetical

Genres