Spanish - English Translator

Suvorov-Development

Education

com.suvorov.es_en

Với các dịch này bạn có thể dễ dàng dịch các từ và văn bản từ tiếng Tây Ban Nha sang tiếng Anh và từ tiếng Anh sang tiếng Tây Ban Nha. Bạn có thể dịch các từ và thậm chí cả câu, ở tách thứ hai. Dịch này bao gồm các tính năng sau đây: -Dịch các từ và câu -Dịch từ clipboard -Giao diện đơn giản và thân thiện -Instant search -Ngay lập tức bắt đầu -Nó giúp để tìm hiểu ngôn ngữ -Có thể được sử dụng như một từ điển -Nó sẽ giúp trong quá trình đi du lịch Tây Ban Nha dịch tiếng Anh, dịch tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nhasimcity buildit
simcity buildit
six game
six game
six game
six games
smash hit
smash hit
smashy road wanted
smashy road wanted
smashy road wanted
solitaire
star wars galaxy of heroes
subway surfer
subway surfer
subway surfers
subway surfers
subway surfers
swamp attack
swap attack

Alphabetical

Genres