GIF Keyboard by Tenor

Tenor, Inc.

Video Players & Editors

com.riffsy.FBMGIFApp

Với tenor GIF bàn phím, bạn có thể khám phá ngay GIF hoặc video trực quan Tổng lên chính xác những gì youre cố gắng để nói, trực tiếp từ bàn phím của bạn. Bày tỏ cảm xúc, bên trong câu chuyện đùa, hoặc phản ứng thông minh, bạn muốn chia sẻ. Tính năng: -Gửi đúng GIF hoặc video để thể hiện chính xác những gì youre youre cố gắng để nói, trực tiếp từ bàn phím của bạn -Tìm kiếm tenor hàng triệu các GIFs và video để tìm một trong đó hoàn toàn phù hợp với thời điểm của bạn. Bạn cũng có thể tìm kiếm bởi emoji. -Cần cảm hứng? Duyệt theo thể loại như phản ứng, xu hướng các chủ đề và nhiều hơn nữa. Nhà phát triển - quan tâm đến việc tích hợp giọng nam cao GIF tìm vào ứng dụng, Dịch vụ hoặc các trang web của bạn? Truy cập vào tenor.co/gifapi để có được chìa khóa API của bạn. Giọng nam cao trước đây được gọi là Riffsy.Alphabetical

Genres