Mars: Mars

Pomelo Games

Action

com.pomelogames.MarsGame

MarsCorp sẵn sàng để đưa nhóm tình nguyện viên, đầu tiên trên một nhiệm vụ thú vị đến sao Hỏa bay quanh các sao hỏa trong một của jetpacks thương hiệu mới của chúng tôi và khám phá whats ra đó. Là một phần của chương trình "Đặt một con người trên sao Hỏa không có vấn đề gì", chúng tôi rất tự hào thông báo rằng MarsCorp là công ty đầu tiên cắt góc đủ để làm cho các chuyến bay của con người lên sao Hỏa khả thi cuối cùng. Cái gọi là "chuyên nghiệp" phi hành gia sẽ cho bạn biết những điều như "không có người sane sẽ đi du lịch khắp space trên điều đó" hoặc "nhiên liệu vào jetpack đó kéo dài khoảng 30 giây", nhưng bạn có thể chứng minh họ sai Heres cơ hội của bạn để làm cho lịch sử -Khám phá sao Hỏa một jetpack. -Mất selfies trên Marss lớn nhất nhìn thấy. -Tránh nhanh chóng đột xuất Disassemblies. -Vui chơiMobile Legends

Alphabetical

Genres