Mars: Mars

Pomelo Games

Action

com.pomelogames.MarsGame

MarsCorp sẵn sàng để đưa nhóm tình nguyện viên, đầu tiên trên một nhiệm vụ thú vị đến sao Hỏa! Bay xung quanh thành phố sao hỏa trong một của jetpacks thương hiệu mới của chúng tôi và khám phá những gì ra khỏi đó. Là một phần của chương trình "Đặt một con người trên sao Hỏa không có vấn đề gì", chúng tôi rất tự hào thông báo rằng MarsCorp là công ty đầu tiên cắt góc đủ để làm cho các chuyến bay của con người lên sao Hỏa khả thi cuối cùng. Cái gọi là "chuyên nghiệp" phi hành gia sẽ cho bạn biết những điều như "không có người sane sẽ đi du lịch khắp space trên điều đó" hoặc "nhiên liệu vào jetpack đó kéo dài khoảng 30 giây", nhưng bạn có thể chứng minh họ sai! Đây là cơ hội của bạn để làm cho lịch sử! -Khám phá sao Hỏa một jetpack. -Mất selfies trên nhìn thấy vĩ đại nhất của sao Hỏa. -Tránh nhanh chóng đột xuất Disassemblies. -Vui vẻ!Mobile Legends

Alphabetical

Genres