Drum set

nullapp

Music

com.nullapp.drumset

Chơi trống cùng với bài hát của bạn kiểm tra ra các tính năng mới Song thủ - bạn có thể tải các bài hát của bạn từ góc bên trái của màn hình trống. Trống thiết lập đi kèm với các biến thể thiết lập khác trống và cung cấp cho bạn độ trễ thấp nhất trên Android. Âm thanh được lấy từ một trống thực và họ cung cấp cho bạn chất lượng phòng thu. Độ trễ thấp, hình ảnh động đa cảm ứng và mát mẻ trong một sự kết hợp với tùy chọn ghi âm cung cấp cho bạn những kinh nghiệm cuối cùng thật trống. Bạn có thể chọn giữa trống khác nhau. Mỗi bộ bao gồm một bộ khác nhau của trống và cymbals. Tính năng của App sau thiết lập: cơ bản, big concert, jazz, double bass, electric pad và Phi trống thiết lập. Bạn có thể ghi âm nhạc (nhịp) cho mỗi thiết lập một cách riêng biệt và chia sẻ các bản ghi âm nhạc với bạn bè của bạn hoặc trên nhiều thiết bị. Thưởng thức Tham gia với chúng tôi trên Facebook: https://www.Facebook.com/drumset.Prodc unchained
dragon city
dragon city
dragon city
dragon city

Alphabetical

Genres