Nextdoor - Local neighborhood news & classifieds

Nextdoor.com

Social

com.nextdoor

Nextdoor là miễn phí, tư nhân mạng xã hội cho bạn, hàng xóm của bạn và cộng đồng của bạn. Nó là cách dễ nhất để kết nối và nói chuyện với hàng xóm của bạn về những điều quan trọng trong khu phố của bạn. Khi hàng xóm bắt đầu nói chuyện, những điều tốt đẹp xảy ra. Người dân trên cả nước đang sử dụng Nextdoor để: • Nhanh chóng có được chữ hiểu về một break-in • Tổ chức tội phạm khu phố đồng hồ • Giới thiệu một người giữ trẻ đáng tin cậy • Tìm hiểu những người nào là tốt nhất sơn các công việc trong thị trấn • Yêu cầu giúp đỡ việc tìm kiếm một con chó bị mất • Tìm một ngôi nhà mới cho một chiếc xe đạp outgrown • Cuối cùng hãy nhớ tên của bạn hàng xóm Để ở Cập Nhật trên tin tức Nextdoor, theo chúng tôi trên Facebook và Twitter: • Facebook: www.facebook.com/nextdoor • Twitter: twitter.com/nextdoorAlphabetical

Genres