Netflix VR

Netflix, Inc.

Entertainment

com.netflix.android_vr

Thưởng thức các chương trình TV và phim ảnh, bao gồm đoạt Netflix loạt ban đầu, phim ảnh và các tài liệu trên các thiết bị Android hỗ trợ Daydream. Với Netflix, bạn có thể xem tất cả các bạn muốn bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào. Các chi tiết bạn xem, Netflix tốt hơn được tại đề xuất các chương trình TV và phim mà bạn sẽ yêu thích-chỉ dành cho bạn. Theres thậm chí một phần chỉ dành cho trẻ em với chương trình thân thiện với gia đình và phim ảnh. Không cần Netflix? Bắt đầu tháng miễn phí của bạn bây giờ. Không có quảng cáo. Không có hợp đồng. Hủy bỏ bất cứ lúc nào. Thỏa thuận cấp phép Netflix: Bằng cách tải xuống ứng dụng này, bạn đồng ý với điều khoản sử dụng Netflix và bảo mật nằm ở vị trí http://www.Netflix.com/termsofuse http://www.Netflix.com/privacyAlphabetical

Genres