Japanese Writing Wizard

LEscapadou

Education

com.lescapadou.tracingjapan

Ứng dụng này đã được thiết kế cho trẻ em Nhật bản, và do đó là hoàn hảo cho người mới bắt đầu học để viết chữ cái Hiragana. • Hiển thị đường dẫn chính xác chữ • Buộc bạn phải viết từng chữ một cách chính xác • Thư âm thanh bao gồm • Sử dụng vui vẻ hình ảnh động hoặc một cây bút đơn giản để viết • Thêm chữ riêng của bạn • Cài đặt nhiều (kích thước, khó khăn, con đường ẩn,...) Giao diện người dùng là bằng tiếng Anh 5 chữ cái, từ 5, 5 chữ số và 5 hình dạng được bao gồm. Bạn có thể mở khóa tất cả các chữ cái và khả năng để thêm các từ của riêng bạn bằng cách sử dụng một trong những mua hàng trong ứng dụng. Ứng dụng này không hiển thị quảng cáo, và không thu thập bất kỳ thông tin người dùng.Alphabetical

Genres