Hearts

KARMAN Games

Card

com.karmangames.hearts

Trái tim thẻ trò chơi với đặc trưng: -Thực sự thách thức máy tính -Trực tuyến nhiều người -Thống kê -Jack cài đặt kim cương -Thông qua quy định cài đặt -Thay đổi tên và Avatar -Thay đổi phong cách màu sắc của trò chơi -Lựa chọn giữa một số sàn -Phong cảnh và chân dung hỗ trợ -Phù hợp với điện thoại, máy tính bảng và điện thoại HD Thời gian của mình để phá vỡ một số trái tim Và hãy cẩn thận của các máy tính-họ không gian lận, nhưng họ là điều ác và không hề khoan nhượngHill Climb Racing 2

Alphabetical

Genres