imo free video calls and chat

imo.im

Communication

com.imo.android.imoim

Bài viết và video gọi bạn bè và gia đình của bạn cho miễn phí, không có vấn đề gì thiết bị họ đang ở trên! -Thực hiện cuộc gọi video và thoại chất lượng cao trên Android và iPhone -Gửi tin nhắn không giới hạn và thực hiện cuộc gọi video và thoại miễn phí qua của bạn 2G, 3G, 4G hay Wi-Fi kết nối * -Nhóm các cuộc gọi video với bạn bè, gia đình, bạn cùng phòng và những người khác -Chia sẻ ảnh và video -Thể hiện mình với hàng trăm dán miễn phí! -Mã hóa các cuộc trò chuyện và cuộc gọi -Tối ưu hóa cho máy tính bảng Android -Tránh các tin nhắn SMS và cuộc gọi điện thoại chi phí * Dữ liệu có thể phải trả phí. Liên hệ với nhà cung cấp của bạn để biết chi tiết.Alphabetical

Genres