Flight Simulator: Fly Plane 3D

i6 Games

Simulation

com.i6.FlightSimulatorAirplane3D

Trình mô phỏng bay: Bay máy bay 3D là một mô phỏng tuyệt vời mới 3D máy bay trò chơi, trở thành phi công và bay máy bay phản lực thương mại của bạn đến đích. Hướng dẫn và chỉ đạo các máy bay của bạn thông qua tất cả các điểm để đảm bảo bạn đầu chính xác đến, đi qua tất cả các điểm và đất tại sân bay đích của bạn trong giới hạn thời gian để kiếm được cho mình nhiều sọc thí điểm. Khi đến khu vực điểm đến của bạn, làm chậm máy bay và chuẩn bị cho cuộc đổ bộ, cẩn thận không để tai nạn hướng dẫn máy bay của bạn hướng tới các đường băng và các công viên trong khu vực được đánh dấu để hoàn thành cấp. Trong khi xe máy bay của bạn, hãy rất cẩn thận để tránh các xe buýt, máy bay trực thăng vv đậu dọc chạy theo cách.five nights at freddys 2
five nights at freddys 4
flippy knife

Alphabetical

Genres