YouTube Studio

Google LLC

Video Players & Editors

com.google.android.apps.youtube.creator

Chính thức ứng dụng YouTube Studio làm cho nó nhanh hơn và dễ dàng hơn để quản lý các kênh YouTube của bạn trên đường đi. Kiểm tra số liệu thống kê mới nhất của bạn, trả lời các ý kiến, tải lên hình ảnh tùy chỉnh thu nhỏ video, lịch trình video và nhận được thông báo để bạn có thể ở được kết nối và hiệu quả từ bất cứ nơi nào. TÍNH NĂNG: Theo dõi kênh và video hiệu quả với dễ sử dụng analytics Lọc và trả lời các ý kiến Nhận được thông báo khi một cái gì đó quan trọng xảy ra Cập Nhật chi tiết video bao gồm các hình ảnh thu nhỏ, cài đặt lưu hành tiền tệ, và lịch trình ngày Quản lý danh sách nhạc THÔNG BÁO CẤP PHÉP: Địa chỉ liên lạc (nhận được tài khoản): Cần thiết để cho phép bạn đăng nhập vào tài khoản của bạn Lưu trữ: Cần thiết để cho phép bạn lưu trữ các hình ảnh thu nhỏ của video.



Alphabetical

Genres