Google Analytics

Google LLC

Business

com.google.android.apps.giant

Các ứng dụng điện thoại di động chính thức của Google Analytics giúp bạn theo dõi kinh doanh của bạn trên đường đi. Với ứng dụng này, bạn có thể: 1) kiểm tra các số liệu quan trọng trong xây dựng trong báo cáo 2) so sánh các phạm vi ngày và áp dụng phân đoạn 3) theo dõi thời gian thực dữ liệu 4) khám phá để xây dựng báo cáo riêng của mình với bất kỳ sự kết hợp của các số liệu, kích thước và phân đoạn mà bạn quan tâm 5) lưu các báo cáo đến bảng điều khiển của bạn vì vậy bạn có thể dễ dàng trở lại chúng Đăng nhập bằng tài khoản Google để sử dụng Google Analytics. Thông báo cấp phép -Địa chỉ liên lạc (nhận được tài khoản): Cần thiết để có được một danh sách các tài khoản để đăng nhập vớiAlphabetical

Genres