Stranger Chat

Cryztal Apps

Dating

com.cryztalapps.chatr

Chatr là siêu thú vị cách để kết nối với những người mà không chia sẻ thông tin chi tiết. Của nó hoàn toàn vô danh. Nó là siêu nhanh và kết nối ngay lập tức từ người dân trên khắp thế giới. Làm cho người bạn chưa bao giờ là dễ dàng như vậy. Thấy, gõ và gửi tình trạng chỉ mất kinh nghiệm toàn bộ đến một mức độ mới của niềm vui. Tính năng chính: * Không có đăng ký * Chỉ cần 1 click & kết nối * Mới lạ để vui chơi mọi lúc * Đơn giản, nhanh chóng và vui vẻ * Đánh máy, gửi đi, nhìn thấy * * Mingle với người dân trên toàn thế giới * Hoàn toàn vô danh * Đảm bảo phù hợp với mỗi thời gianSubway Surfer

Alphabetical

Genres