Blogaway for Android (Blogger)

Gleam One Labs

Social

com.beanie.blog

Một blog đơn giản khách hàng cho điện thoại Android của bạn. Blogaway cho Android là đồng viết blog của bạn trong khi bạn đang ở xa máy tính để bàn của bạn. Giữ bạn kết nối, trên đường đi. Hiện nay chỉ làm việc với blogger (www.blogger.com) Với Blogaway cho Android, bạn có thể xuất bản lên blog của bạn trong vài giây. Viết một vài từ, đính kèm hình ảnh và video từ điện thoại của bạn, và Blogaway làm phần còn lại. Viết blog đã không bao giờ dễ dàng hơn. Xử lý nhiều tài khoản và blog Đọc blog của bạn Thêm nhiều hình ảnh và video Thêm nhãn bài viết của bạn Thêm vị trí của bạn vào bài viết của bạn Tùy chọn định dạng phong phú Bản thảo tự động lưu cục bộ Thêm chữ ký để được gắn vào bài viết của bạn Quản lý danh sách đọc của bạn bằng cách thêm các blog blogger khác Đánh dấu bài viết để đọc chúng sau này Xem ý kiến trên bài viết của bạn Ý kiến vừa phải (phê chuẩn, đánh dấu thư rác, xóa)Alphabetical

Genres