Fiber Puzzle

Arclite Systems

Puzzle

com.arcsys.fiberfree

Chất xơ Puzzle là một trò chơi đố dễ dàng sử dụng miễn phí với đồ họa HD. Mục tiêu trong sợi trò chơi là để kết nối hai thiết bị đầu cuối dọc theo biên giới của Hội đồng quản trị với quang để làm cho một liên kết giữa hai nhà ga để ánh sáng có thể đi qua. Bạn có thể làm điều này bằng cách xoay các mảnh rải rác chất xơ để tạo thành một sing sợi quang liên kết. Có 3 mức độ khó khăn khác nhau dễ, Trung bình và cứng. Mỗi hội đồng quản trị được tạo ra ngẫu nhiên. Nếu bạn không thể tìm ra các giải pháp bạn có thể nhấn menu - giải quyết và các trò chơi sẽ giải quyết Hội đồng quản trị đối với bạn. Trong thực tế, mỗi hội đồng trên màn hình này có thể được giải quyết bằng cách này.five nights at freddys 2
five nights at freddys 2
five nights at freddys 4
flippy knife

Alphabetical

Genres