Spider web Puzzle Connect dots

AppQuiz

Puzzle

com.appquiz.SolvetheWeb

Spider web Puzzle là một trò chơi đào tạo não gây nghiện. Mục đích là để kết nối tất cả các dấu chấm câu đố mà không có lặp đi lặp lại các bước và mà không cần nhấc ngón tay của bạn từ màn hình. Giúp thu thập để dệt web của họ mà không cần qua hai lần cùng một dòng -Gây nghiện và vui chơi -Hơn 40 câu đố để giải quyết -Gia tăng khó khăn ở mỗi màn hình -Tập thể dục não của bạn và cố gắng kết hợp khác nhau của trò chơi. Bạn sẽ tìm thấy ba thế giới trong game, mỗi một với 16 mẫu thiết kế khác nhau để giải quyết. Như những thách thức đi về, bạn sẽ tìm thấy nhiều câu đố với mức độ khó khăn khác nhau. Kiểm tra tâm trí của bạn để giải quyết từng vấn đề và theo dõi các bản vẽ mà không cần quay trở lại. Chiến đấu chống lại thời gian để cải thiện điểm số của bạn. Trong thời gian ít hơn mà bạn cần phải kết nối tất cả các dấu chấm, các ngôi sao nhiều hơn bạn sẽ nhận được. Nếu dòng màu đỏ, bạn phải đi qua nó hai lần. Khó khăn là phức tạp như bạn vượt qua cấp độ trò chơi.simcity buildit
simcity buildit
six game
six game
six game
six games
smash hit
smash hit
smashy road wanted
smashy road wanted
smashy road wanted
solitaire
star wars galaxy of heroes
subway surfer
subway surfer
subway surfers
subway surfers
subway surfers
swamp attack
swap attack

Alphabetical

Genres