Location Tracker

App Basic

Productivity

com.appbasic.celltracker

Theo dõi vị trí cho phép bạn theo dõi vị trí của bạn hoặc nơi đã bao giờ bạn đang truy cập. Chỉ cần cung cấp cho khoảng thời gian để ghi lại vị trí và lưu nó vào cơ sở dữ liệu, và bắt đầu theo dõi di động. Vào cuối ngày, bạn có thể kiểm tra nơi bạn đi lang thang với các địa điểm đã lưu trên google maps. Theo dõi vị trí cho phép bạn xem vị trí lịch sử ngày tháng của bạn khôn ngoan. Theo dõi vị trí là một điều dễ dàng và đồ họa dựa trên giao diện người dùng mà hoạt động như nó nói. Theo dõi vị trí là hoàn toàn miễn phí downlaod.lineage2 revolution
ludo king

Alphabetical

Genres