Vine Camera

Twitter, Inc.

Video Players & Editors

co.vine.android

Cây nho Camera là làm cho 6 giây looping video. Bạn có thể đăng các đoạn video trực tiếp đến Twitter hoặc lưu chúng vào điện thoại của bạn. Video được đăng từ máy ảnh cây nho để Twitter sẽ lặp. Tạo 6 giây looping video với nhiều vết cắt. Chỉnh sửa video của bạn để tạo ra một vòng hoàn hảo. Bao gồm các công cụ sáng tạo cây nho tiêu chuẩn: nhiều clip cắt tỉa, lớp phủ lưới, AF focus, công cụ ghost, flash và mặt trước-đối mặt máy ảnh. Lưu nháp để sau này trong khi bạn tạo.Alphabetical

Genres