My cook book

Roman Turas

House & Home

ua.com.spacetv.mycookbook

Sách nấu ăn của tôi Thú vị: -đây là một máy tính xách tay trống, tổ chức để ghi lại và lưu trữ các công thức nấu ăn riêng; -Kích thước nhỏ của chương trình - tiết kiệm nguồn tài nguyên của điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn! -truy cập vào công thức nấu ăn của bạn mà không cần kết nối Internet; -chỉ có các chức năng cần thiết nhất; -Thêm ảnh vào công thức; -nhãn "I liked:)"-bạn có thể thiết lập công thức yêu thích; -một tìm kiếm nhanh; -truy cập nhanh vào danh sách ưa thích các công thức nấu ăn; -cơ hội để chia sẻ công thức; -sao lưu của bạn công thức nấu ăn trong SD thẻ.Mobile Legends

Alphabetical

Genres