Candy Blaster: Sweet Match

5 Star Games

Casual

sweet.candy.match.blaster

Kẹo Blaster: Ngọt phù hợp là một trong những trò chơi phù hợp-3 phổ biến nhất ở hầu hết các quốc gia! Kẹo Blaster là một trò chơi phù hợp-3 rất gây nghiện! Kẹo Blaster là một trò chơi casual thương hiệu mới và tuyệt vời! Làm thế nào để chơi: -Bấm vào để phù hợp với khối kẹo cùng một cách nhanh chóng -Nghiền bánh kẹo như nhiều như bạn có thể trong giới hạn thời gian Kẹo Blaster Mẹo: -Sử dụng mặt hàng đặc biệt rõ ràng kẹo -Chạm vào kẹo rất nhanh và cố gắng để làm cho combo nhiều hơn! Bây giờ kẹo Blaster: ngọt phù hợp là hoàn toàn miễn phí trong Google chơi! Đó là thời gian cho bạn để bắt đầu cuộc hành trình của bạn trong bánh kẹo Blaster: ngọt phù hợp!Clash Royale
Crossy Road

Alphabetical

Genres