Washington State Pharmacy Association (WSPARX)

Washington State Pharmacy Association

Medical

org.wsparx.app

Ứng dụng điện thoại di động của Hiệp hội dược bang Washington (WSPARX) được thiết kế để mang lại cho các thành viên của chúng tôi và bạn bè gần gũi hơn với các Hiệp hội và tất cả chúng tôi đã cung cấp, bao gồm cả WSPARX sự kiện, giáo dục, thực hành học viện và tuyên truyền. Youre chỉ có một liên lạc thông tin quan trọng và khả năng tương tác trong thời gian thực với các đồng nghiệp dược phẩm. Bạn có thể thêm sự kiện vào lịch của điện thoại di động khi bạn đăng ký, liên tục liên hệ với các nhà lập pháp, được đắm mình trong ngành công nghiệp trên cùng tin tức, đưa các khóa học giáo dục trực tuyến và tham gia vào các cuộc điều tra phản ánh nguyên tắc địa phương. Tải về ứng dụng WSPARX và tham gia với các chuyên gia dược phẩm hàng đầu thế giới.wheel of fortune free play
word cookies

Alphabetical

Genres