Track Recorder(Torque OBD/Car)

Ian Hawkins

Maps & Navigation

org.prowl.recorder

Đây là một plugin cho ứng dụng android 'Mô-men xoắn' cho phép bạn lớp phủ video với xe OBD2 dữ liệu của bạn. Hoàn hảo để xem làm thế nào bạn đã lái xe! Một số tính năng là: * Xem video bạn đã thực hiện với OBD dữ liệu (tốc độ, turbo boost, rpm cũng như thiết bị cảm ứng OBD) GPS, gia tốc che khuất trên video. * Google Maps bán trong suốt che phủ để bạn có thể xem vị trí của bạn trên bản đồ cũng như video cùng một lúc. * Có thể ghi lại trong Hi-Def / HD hoặc thấp-def video (một lựa chọn trong cài đặt). * USB Camera hỗ trợ - có tối đa 3 máy ảnh hoạt động cùng một lúc (hoặc sử dụng cả hai phía trước và trở lại máy ảnh trên điện thoại của bạn nếu nó hỗ trợ cả hai đang được sử dụng cùng một lúc, và một camera USB quá!) * Ngay cả khi bạn không có một mô-đun OBD2, các ứng dụng vẫn có thể ghi lại thông tin cảm biến GPS và gia tốc trên điện thoại * Bố trí bảng ghi như thế nào bạn muốn bằng cách nhấn-và-nắm giữ trên màn hình. * Video xuất khẩu sang các ứng dụng phổ biến như YouTube hoặc lưu chúng vào ổ Google của bạn * Sử dụng bao gồm như là một blackbox maùy quay video ghi lại hàng ngày của bạn ổ đĩa với looping quay video, lúc theo dõi/raceway để giúp cải thiện kỹ năng của bạn, hoặc là một máy ghi âm để giúp chiến đấu tăng tốc vé không chính xác Nếu bạn có một tính năng mà bạn muốn nhìn thấy trong các ứng dụng, xin vui lòng gửi email cho tôi bằng cách sử dụng liên kết phát triển liên lạc dưới đây! Thêm các cảm biến và đo sẽ được thêm vào trong kế tiếp vài bản phát hành. Kiểm tra các diễn đàn mô-men xoắn tại http://torque-bhp.com (bấm vào liên kết phát triển dưới đây). Lưu ý: Các plugin này cần phiên bản đầy đủ của mô-men xoắn ProAlphabetical

Genres