SimplyE

New York Public Library

Books & Reference

org.nypl.simplified.simplye

SimplyE là thư viện mới e-reader ứng dụng mà làm cho nó dễ dàng hơn bao giờ hết để trình duyệt, mượn và đọc thư viện e-booksall cho miễn phí. Tất cả bạn cần là một thẻ thư viện để có được truy cập ngay đến hàng ngàn sách điện tử từ bestsellers đến classicsanywhere, bất cứ lúc nào. Phát triển bởi The New York Public Library là một sáng kiến mã nguồn mở, SimplyE là một dự án đang diễn ra sẽ tiếp tục mở rộng, với tính năng mới và chức năng được thêm vào trong những tháng tới.Subway Surfer

Alphabetical

Genres