My Well-Being Index

Corporate Web Services, Inc.

Medical

org.mywellbeingindex.mywell_beingindex

Phát minh bởi Mayo Clinic, bài được chỉ là một công cụ vô danh 100% đánh giá nhiều kích thước của đau khổ trong 9 câu hỏi. Ứng dụng này cho phép các bác sĩ, cư dân, nghiên cứu sinh, sinh viên y khoa, y tá, người hành nghề y tá, trợ lý bác sĩ và các chuyên gia y tế khác để đánh giá chính xác được tốt. Nó cũng cung cấp các nguồn tài nguyên, cho phép người dùng theo dõi sức khỏe thời gian hơn và so sánh tốt của họ được với đồng nghiệp và thiết lập một quy mô chính xác hơn sức khỏe trên toàn ngành công nghiệp.minesweeper
mobile legends
mobile legends
mobile legends
mobile legends
Mobile Legends
mobile legends
monster legends
monster legends
Monster legends
monster legends rpg
my talking tom
my talking tom
my talking tom

Alphabetical

Genres