JustServe

The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

Social

org.lds.justserve

JustServe ứng dụng cung cấp cho bạn các tính năng chính của JustServe.org để giúp bạn tìm các cơ hội tình nguyện trong khi trên đường đi. Nó có thể kết nối vào dịch vụ vị trí của điện thoại, lịch, và ứng dụng bản đồ để thực hiện hoạt động tình nguyện trong cộng đồng dễ dàng hơn hơn bao giờ hết. -Tìm kiếm cơ hội dựa trên vị trí tài khoản của bạn, vị trí hiện tại của bạn, hoặc bằng một địa điểm inputted -Tình nguyện viên cho cơ hội -Dễ dàng thêm cơ hội và địa điểm vào lịch của điện thoại di động và ứng dụng bản đồ -Đọc câu chuyện thành công từ các dự án tình nguyện trong quá khứ -Chỉ phục vụ!Jetpack Joyride

Alphabetical

Genres