IAPP Events

International Association of Privacy Professionals

Events

org.iapp.events

Mới từ mặt đất lên các sự kiện IAPP tối ưu hóa ứng dụng là ứng dụng chính thức của hội nghị cho tất cả các sự kiện IAPP. Có nó tất cả trong tầm tay của bạn: lịch trình • View, các buổi khám phá và tìm mạng sự kiện • Create hội nghị cá nhân của riêng bạn lịch trình • Access loa thông tin • Get Cập Nhật về buổi, keynotes và gian hàng triển lãm • Interact với một cấp dữ liệu thời gian thực đang hiện buổi đó xu hướng, cuộc thảo luận phổ biến và nhiều hơn nữa • Expand mạng lưới chuyên nghiệp của bạnidle heroes

Alphabetical

Genres