Sabres of Infinity

Hosted Games

Role Playing

org.hostedgames.sabresofinfinity

Chiến đấu cho vinh quang là một sĩ quan của quân đội Hoàng gia của Tierran trong một thế giới phong phú, tưởng tượng thấp nơi thuốc súng và ma thuật cai trị chiến trường. Chọn một con ngựa, chọn một trung sĩ và lãnh đạo một đơn vị của Hoàng gia Hussar thông qua năm năm chiến tranh tàn bạo. Trận đánh kẻ thù của bạn với tâm trí của bạn, trí thông minh của bạn hoặc với khẩu súng lục và gươm. Kiếm được sự trung thành của cấp dưới của bạn và tình bạn của nhân viên đồng nghiệp của bạn, hoặc phản bội họ để đạt được của riêng bạn. Như quân đội, anh hùng và triết lý xung đột trong các khu rừng phía bắc, sự lựa chọn của bạn có thể có nghĩa là sự khác biệt giữa mai mai vinh quang và một cái chết ô nhục.Subway Surfer

Alphabetical

Genres