Lords of Aswick

Hosted Games

Role Playing

org.hostedgames.lordsofaswick

Trong cuốn tiểu thuyết tương tác này, hãy làm theo cuộc đời của một nhà quý tộc từ thời thơ ấu đến chết. Trở thành xuôi lên trong các vấn đề của lĩnh vực thời Trung cổ. Bao lâu bạn có thể đưa chúng ra cho đến khi bạn có để chọn một bên và (hy vọng) sống với những hậu quả? • Kiểm soát của một cậu bé và khuôn mẫu Anh ta thành một hiệp sĩ xứng đáng là huyền thoại. • Thiết lập một nhà quý tộc, tăng từ một upstart để giữ một chỗ ngồi bên cạnh lên ngôi. • Đi cùng với các hiệp sĩ, kinh nghiệm trận đánh lớn và lãnh đạo cuộc vây hãm. • Thậm chí thất bại có thể không là kết thúc, tìm thấy một cuộc sống mới chiến đấu cho Đức Chúa trờilineage2 revolution
ludo king

Alphabetical

Genres