Reversi

1bsyl

Puzzle

net.game.reversi

Trò chơi này cũng được gọi là Othello. Người chơi thay phiên nhau đặt đĩa của màu sắc được phân công của họ. Trong khi chơi, bất kỳ đĩa của màu sắc của đối thủ mà trong một đường thẳng và được bao bọc bởi đĩa chỉ cần đặt và đĩa khác về màu sắc của cầu thủ hiện tại đang thực hiện. Họ được chuyển đến màu sắc của cầu thủ hiện tại. Phải có ít nhất một đĩa thực hiện cho vị trí hợp lệ. Đối tượng của trò chơi là để có đa số đĩa của màu sắc của bạn khi di chuyển cuối cùng được thực hiện. Cài đặt nhiều: -máy tính bảng và điện thoại -autosave -thống kê -không giới hạn Undos -chế độ dễ dàng, bình thường, khó, cơn ác mộngAlphabetical

Genres