USB MIDI Logger

Kaoru Shoji

Libraries & Demo

jp.kshoji.driver.midi.sample

USB MIDI dữ liệu logger, và máy nghe nhạc âm thanh. Công trình trên Android 3.1 (hoặc sau này) các thiết bị có hỗ trợ máy chủ lưu trữ USB. Ứng dụng này là chỉ là một giới thiệu kỹ thuật. Mã nguồn có sẵn tại các kho github. https://github.com/kshoji/USB-Midi-DriverAlphabetical

Genres