Calc Luck

REIRI

Education

jp.co.REIRI.keisanganbare

Ứng dụng này là dành cho các thực hành của các trường tiểu học thấp hơn các lớp học. Ngoài ra, phép trừ và phép nhân-bảng câu hỏi là ngẫu nhiên. Biểu tượng mặt cười sẽ được hiển thị nếu câu trả lời đúng. Kết quả phản ứng dễ hiểu đối với trẻ em sẽ được hiển thị. Nút sẽ xuất hiện lớn, nó đã trở nên dễ dàng để nhấn ngay cả trẻ em. Câu trả lời chính xác để giành chiến thắng phù hiệu, huy hiệu sẽ được forfeited nếu câu trả lời không chính xác, nó có để nâng cao động lực trẻ em. Bạn có thể thiết lập về 0, digit(place), ngoài ra với thực hiện vay trừ, và như vậy. Ứng dụng này, làm cho các câu hỏi một câu hỏi tính toán phù hợp với chương trình đào tạo hướng dẫn của bộ giáo dục Nhật bản.cafeland world kitchen
castle cats epic story quests
chichens
chuck skate universe
clash of clans
clash royale
clash royale
clash royale
clash royale
coin dozer free prizes
crab war
cut the rope
cut the rope full

Alphabetical

Genres