Yle Uutisvahti

Yleisradio Oy

News & Magazines

fi.yle.uutisvahti

YLE tin tức Watch là một dịch vụ tin tức, nơi bạn có thể nhận biết đầu tiên khi một cái gì đó như đó xảy ra. Thông báo điều chỉnh sẽ giữ cho bạn đến ngày về các chủ đề quan tâm lựa chọn và ẩn những người bạn quan tâm đến các tiêu đề chính của buổi sáng thức dậy-up quảng cáo mang lại trực tiếp đến các khóa trên màn hình-các ứng dụng không cần phải mở các nỗ lực cũng nguy cơ bản, phân phối của các cơ quan vị trí của bạn trên Facebook, Twitter và perusteellaSeuraa Instassa @yleuutisvahti #uutisvahtiAlphabetical

Genres