Nervous System & Sense Organs

The University of Michigan

Medical

edu.umich.nshistology

The NS histology SecondLook™ ứng dụng di động là một trợ giúp nghiên cứu cung cấp một loạt các tổ chức học trình bày cho người dùng để tự kiểm tra mức độ kiến thức và khả năng để nhận ra cấu trúc mô học. Nó có chất lượng cao hình ảnh từ bộ sưu tập của đại học Michigan ảo Slide và chứa 4 bộ bao gồm các thiết bị ngoại vi và hệ thống thần kinh trung ương, cũng như tổ chức học mắt và tai.Alphabetical

Genres