Purdue Mobile Menus

Purdue University

Travel & Local

edu.purdue.dining.menus

Hãy đối mặt với nó, với tất cả các lựa chọn bữa ăn tuyệt vời tại tòa án ăn uống của Purdue, lựa chọn nơi ăn uống có thể được khó khăn. Với Purdue menu điện thoại di động, nó chỉ nhận dễ dàng hơn rất nhiều. Với một giao diện sử dụng đơn giản, Purdue Mobile menu đặt các thông tin trong tầm tay của bạn: -Thực đơn cho mỗi tòa án ăn uống khu dân cư -Ăn uống giờ tòa án -Khuôn viên nhà hàng, quán cà phê và các địa điểm trường Nhiều tính năng hơn đến sớm!Panda Pop

Alphabetical

Genres