Flashlight

Free Music Tool

Productivity

com.zen.flashlight9

* Ngay lập tức biến điện thoại của bạn thành một đèn pin sáng! * Công cụ chiếu sáng cuối cùng lợi đầy đủ ánh sáng LED. * Sáng nhất, nhanh nhất và thuận tiện đặt LED flashlight ứng dụng! * Đèn pin bạn sẽ không bao giờ quên mang theo khi cần. * Với thiết kế thanh lịch nhất và khởi động nhanh nhất Lưu ý: Các ứng dụng đèn pin cần sự cho phép máy ảnh của điện thoại (đèn pin phần cứng được gắn vào máy ảnh, cho mở ánh sáng. Đó là yêu cầu sự cho phép hợp lý và cần thiết). Tính năng: + Strobe/Blinking chế độ với bộ điều khiển tần số nhạy cảm + Thuận tiện, on/off chuyển đổi ánh sáng giống như cách sử dụng một đèn pin thực tế + Built-in SOS đèn tín hiệu Thưởng thức các cam LED ánh sáng! * Chúng tôi trang Facebook: https://www.Facebook.com/FlashlightPro.LED/ https://www.Facebook.com/BrightFlashlightAlphabetical

Genres