One Talk

Verizon - VZ

Business

com.verizon.onetalk

Nói chuyện một kết nối văn phòng và thiết bị di động của bạn với một số. Với các tính năng trên 25, dưới đây là chỉ là một vài cách nói chuyện một hoạt động cho bạn. · Gọi chuyển – chuyển các cuộc gọi giữa các thiết bị mà không có gián đoạn. · Nhân viên Lễ tân tự động-dễ dàng giúp khách hàng tiếp cận với những người thích hợp. · 6-cách Hội nghị-hoàn toàn phù hợp nhất lên đến 6 tuyến khác nhau. · Điện thoại di động gọi quản lý-Designate phụ tá cho đường dây của bạn. · Săn nhóm-tự động reroute cuộc gọi đến các thành viên trong nhóm có sẵn. · Cuộc gọi video-nhất khi bạn cần phải là mặt đối mặt. Xem làm thế nào một nói có thể giúp doanh nghiệp của bạn. Điện thoại bàn có khả năng nói chuyện một phải được mua từ Verizon để hỗ trợ một số các tính năng này. Tính năng có sẵn trên chọn điện thoại. Kích hoạt của một-thảo luận tính năng và băng thông rộng kết nối là cần thiết.okey

Alphabetical

Genres