U-Haul

U-Haul International

Travel & Local

com.uhaul.android.myuhaul

Nhận được di chuyển thực hiện dễ dàng hơn với U-Haul Moving & lí chính thức app. thuê và trả lại một chiếc xe tải hoặc trailer ngay từ điện thoại của bạn. Quản lý mọi khía cạnh của di chuyển của bạn từ các Đặt phòng cho sự trở lại. Theo dõi tất cả các đơn đặt hàng của bạn, quản lý tài khoản của bạn, thuê tự-lưu trữ và di chuyển sang phải trong. Thuê người trợ giúp di chuyển, đặt hàng hộp và di chuyển vật tư cho giao hàng tận nơi hoặc xe bán tải trong các cửa hàng, và nhiều hơn nữa.Alphabetical

Genres