Learn Japanese Offline

ufostudio

Education

com.ufo.learnjapanese

Bạn muốn có một cuốn sổ tay của cụm từ cần thiết, câu có chứa hơn 1000 thường sử dụng cụm từ Nhật bản và từ vựng cho lẻ và người mới bắt đầu trong 18 thể loại. + Lời chúc mừng + Tổng hợp hội thoại + Số điện thoại + Thời gian và ngày tháng + Hướng dẫn & địa điểm + Giao thông vận tải + Nhà trọ + Ăn uống ra + Mua sắm + Màu sắc + Thành phố & thị xã Quốc gia + Du lịch & điểm tham quan + Gia đình + Hẹn hò 3 + Trường hợp khẩn cấp + Bệnh tật + Lưỡi Twisters cách phát âm bản xứ Ứng dụng hoàn toàn ngoại tuyến. Không cần internet để tìm hiểu Tìm kiếm bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh Tiết kiệm câu của bạn yêu thích để xem lại sau này Khi bạn đi du lịch, các doanh nghiệp Nhật bản, đừng quên điều này ứng dụnglineage2 revolution
ludo king

Alphabetical

Genres