Miracle Merchant

Arnold Rauers

Card

com.tinytouchtales.alchi

Trong phép lạ Merchant bạn trở thành người học việc của một alchemist Thạc sĩ người đã tạo ra potions khát khách hàng. Bằng cách trộn và kết hợp các thành phần khác nhau thẻ bạn tạo potions mạnh mẽ dựa trên nhu cầu của khách hàng của bạn. Mỗi trò chơi có một bộ duy nhất được tạo ngẫu nhiên, thẻ sẽ kiểm tra kỹ năng của bạn. Bởi thành công hoàn thành trò chơi, bạn có thể thu thập một loạt các potions masterfully crafted. Công việc hàng ngày sẽ giữ cho bạn bận rộn và bạn có thể cạnh tranh với người chơi khác thông qua trực tuyến leaderboards. Tính năng + Solitaire phong cách chơi + 41 tập hợp potions + Hàng ngày nhiệm vụ + Hàng ngày chơi game với toàn cầu highscores + Trộn và kết hợp các trò chơi câu đố + 2-3mins thời gian chơi cho mỗi trò chơi Truy cập vào www.tinytouchtales.com & www.miracle-merchant.comMobile Legends

Alphabetical

Genres