ABC Flash Cards for Kids Game

TeachersParadise: Learning games for kids & adults

Educational

com.teachersparadise.abcflashcardsforkids

Bảng chữ cái thẻ Flash với một lá thư ở phía trước và một hình ảnh ở phía sau. Học các ABCs là vui vẻ và dễ dàng với công cụ giảng dạy này. Thẻ flash bảng chữ cái giúp trẻ em phát triển bộ nhớ và các kỹ năng nghe. Trẻ em sẽ nhận được để biết phiên âm và có thể kết nối âm thanh thư với các đối tượng, ví dụ: A là cho Apple. Hướng dẫn: 1. trượt hoặc sử dụng mũi tên để di chuyển từ một thẻ tiếp theo. 2. bài kiểm tra chế độ, bật và các âm thanh sẽ không chơi tự động, âm thanh sẽ chỉ chơi khi màn hình được xúc động. Bản cập nhật mới bao gồm hơn 130 hình ảnh từ flashcards và hơn 500 bằng văn bản theo dõi thư hoạt động. Bảng chữ cái mới màu trò chơi với âm thanh làm việc!Angry Birds Rio
Angry Birds
Avakin Life

Alphabetical

Genres