Anatomy: Whats Inside?

SurajP

Medical

com.surajp.whatsinside

Whats bên trong? cung cấp cho bạn các thông tin giải phẫu từ một bức ảnh ngay lập tức. Chỉ mất một hình ảnh của cơ quan/xương và nhận được một sơ đồ dán nhãn để tham khảo trong giải phẫu học lớp và disectionsTakes lợi thế của AI ngay trên điện thoại của bạn, không có kết nối internet là cần thiết để sử dụng. Không có hình ảnh sẽ được lưu vào điện thoại, tôn trọng các nhà tài trợ chấp thuận. Xin vui lòng lưu ý do giới hạn dữ liệu mô hình có thể không phải luôn luôn chính xác hoặc có phạm vi rộng nhất của các tính năng giải phẫu được xác định, nhưng sẽ được cải thiện theo thời gian để xác định nhiều giải phẫu và thêm accuratly. Bất kỳ thông tin phản hồi và những đóng góp của hình ảnh/video hoặc sơ đồ là rất appreciatedCurrent SupportXraysHeartLungsBrainKidneysMore đến, hoan nghênh bất kỳ khoản đóng gópAngry Birds

Alphabetical

Genres