Endless Lake

Spil Games

Adventure

com.spilgames.EndlessLake

Của FACEBOOK tốt nhất ngay lập tức trò chơi của năm anh hùng nhỏ khối cần để làm cho nó từ một phía của hồ khác mà không rơi vào trong nước. Giúp anh ta chạy qua mê cung trong khi thu thập tiền xu trên đường thời gian của bạn thao tác một cách hoàn hảo để nhảy xa ngay trên nền tảng kế tiếp. -Thu thập như nhiều điểm như bạn có thể trước khi đồng hồ chạy ra - sử dụng điểm của bạn để có được khác nhau da cho trò chơi của bạn để làm cho nó trông mát ngay cả trong khi chơi, thách thức chính mình với này gây nghiện maze runner và cẩn thận để không phải lao vào hồAlphabetical

Genres