Snapsale - Buy & Sell

Snapsale AS

Shopping

com.snapsale.android

Snapsale Là một ứng dụng miễn phí mà làm cho nó rất dễ dàng để mua và bán thứ hai bàn tay. Làm cho nó có thể đăng bài bán hàng trong 30 giây. Có một trò chuyện nhanh chóng và đáp ứng người dùng nhắn tin hình ảnh. Áp dụng công nghệ nhận dạng hình ảnh cho chính xác loại bán hàng. Có thể thông báo cho bạn khi một cái gì đó bạn tìm kiếm là để bán. Làm cho nó có thể di chuyển với tìm kiếm thẻ và lưu phát hiện yêu thích của bạn, theo người sử dụng và nhận được hoạt động của họ trong nguồn cấp dữ liệu của bạn. Snapsale là một thị trường mà kết nối người mua và người bán. Thanh toán và xử lý mặt hàng mua phải được bố trí giữa người mua và người bán.Smashy Road
Subway Surfer
Super Hero

Alphabetical

Genres